Prezentare

Romanian Travel Forum

Ediţia a V-a, Internațională
Le Château – Castelul din Inima Oraşului – Bucureşti
15 martie 2017

Innovation Travel, în parteneriat cu Incoming Romania Association și Consulatul Onorific al Republicii Bulgaria la Ploiești, organizează în data de 15 martie 2017 prima ediție regională a “Romanian Travel Forum”, după ce primele patru au avut caracter național și au reunit profesioniști din turism și reprezentanții mass-media din România.

Această ediție internațională, realizată cu participarea omologilor din România, Bulgaria, Grecia și Republica Moldova, își propune să analizeze situația turismului în context regional, mergând pe premisa dezvoltării unui parteneriat interstatal care să genereze contextul favorabil dezvoltării turismului în această regiune a Europei.

Temele principale ale evenimentului:
* Modalități de colaborare regională și pârghii care conduc la dezvoltarea sustenabilă a turismului în Sud-estul Europei;
* Amenințări informatice actuale la adresa turismului
* Percepția, ca parte a sistemului de construire a realității și de maximizare a oportunităților de dezvoltare regională a turismului.

Romanian Travel Forum devine, astfel, primul eveniment din țara noastră axat pe business networking-ul regional în domeniul turismului și al serviciilor adiacente. Cele mai importante organizații din turismul românesc vor putea analiza astfel, în context regional, oportunitățile și amenințările existente sau care pot apărea în acest areal geopolitic. Întâlnirea va beneficia de prezența și implicarea activă a colegilor din Bulgaria, Grecia și Republica Moldova, cu șansa unui schimb real de experiență și a trasării unor obiective comune tangibile.

Romanian Travel Forum va avea 3 paneluri de discuție, fiecare cu specificul lui:

  1. Incoming Romania Travel Forum
    Romanian Travel Forum Dedicat dezvoltării incoming-ului în România
  2. Regional Travel Forum
    Romanian Travel Forum Dedicat dezvoltării cooperării turistice regionale
  3. Innovation Travel Forum
    Romanian Travel Forum Dedicat tehnologiei şi inovaţiei în turism

Scopurile declarate ale Romanian Travel Forum, ediția a V-a, internațională:

– O mai bună comunicare între touroperatorii specializaţi pe incoming şi MICE (Meetings, Incentives, Congresses and Exhibitions – industria de evenimente), hotelierii din țările participante şi reprezentanţii mass-media, pentru conştientizarea importanţei turismului în dezvoltarea economică a României și a statelor din regiune.
– Identificarea unor soluţii de promovare şi valorificare a potenţialului turismului românesc şi regional.
– Solicitarea unor modificări legislative în favoarea dezvoltării turismului românesc şi a impulsionării incomingului.